TRÅDSLÖJD

Trådslöjd, även känt som luffarslöjd eller trådtjack, är ett gammalt hantverk som har sin uppkomst i luffarkretsar.

Många luffare försörjde sig genom att tillverka saker av olika sorters metalltråd, oftast järntråd. Dessa föremål såldes sedan eller användes som betalning för mat eller husrum på de gårdar de passerade. På den tiden var det oftast
bruksföremål som vispar, brödnaggar, korgar och spisringar men även prydnader och leksaker till barnen.

. Klicka på bilden. Trådslöjd. Ulrika har tillverkat Ulle-Bullen som hon stämplar sina alster med. Luffarslöjd eller trådtjack